Vrakdykning i Narvik, 4-10 juli 2021

Vi åker till Narvik och går ombord på Galten för en veckas vrakdykning i världsklass när solen är uppe dygnet runt och förgyller tillvaron. Under andra världskriget var Narvik en strategiskt viktigt hamn med en rejäl tysk närvaro. När krigslyckan vände för Tyskland sänktes ett flertal skepp och de flesta av dessa ligger idag på mycket dykvänliga djup.

Vi checkar in på söndagen och börjar med en guidad tur på Krigsmuseet i Narvik för att förstå den historiska kontexten som vi ska dyka i och roar oss sedan med en BBQ medan vi fixar till all utrustning för att kunna börja dyka direkt på måndag morgon. Vi gör en kombinerad resa och siktar in oss på att erbjuda något för att tillfredsställa både tec- och recdykare. Den exakta vraklistan bestäms som vanligt av vädret och tidvattnet, men en mängd jagare, lastfartyg, ubåt, sjukvårdsfartyg och annat står på listan och vi räknar med att alla får tillfälle till minst tio dyk. Turen är specialsydd för Dykplattformen och omfattar valda delar av både Harstads- och Hamnturen. Vi kommer att erbjuda upp till ett dyk på T1 eller T2-nivå varje dag och två dyk på nitroxnivå där den tekniske dykaren kan få mängder med bottentid och bra penetrationsmöjligheter.

Priset är 13.500:- och inkluderar två dyk med nitrox per dag, D12 och bly. Ytterligare dyk, flaskor och gas går att köpa eller hyra på plats. I priset ingår också transfer till båten, boende, helpension och en guidad tur på Krigsmuseet. För mer information och för att boka, kontakta info@dykplattformen.se. Med hänsyn till osäkerheter i samband med reserestriktioner och andra hälsorekommendationer kommer full återbetalning att göras om vi tvingas ställa in resan med hänsyn till smittspridning, restriktioner eller andra faktorer utanför vår påverkan. Läs gärna de fullständiga resevillkoren på http://dykplattformen.se/resevillkor/