Dykplatser Grinda – Vrak, Vrak, Vrak

Välkommen till Dykplattformens Sommarviste på Grinda och dykning mestadels i mellersta skärgården i Stockholm. Nedan finns en lista med de vanligaste vraken som vi planerar att dyka på, men i slutläget är det som vanligt väder och vind som avgör vilka vrak vi lyckas ta oss till. Den som vill läsa mer om vraken kan med fördel kika på dykarna.nu https://www.dykarna.nu/dykplatser/ eller Marcus Sundbergs utmärkta sida https://marcussundberg.com/wrecksearch varifrån en del av informationen kommer.

Grindas husvrak

Husvrak I

Skrovhel Folkbåt som står snyggt och prydligt på 20 meters djup. Utmärkt tränings- eller nybörjardyk.

Husvrak II

Oidentifierat fartyg. Fin ratt på däck. Maxdjup 25 meter

Husvrak III

Någon typ av fiskebåt. Delvis uppbruten. Maxdjup 12 meter.

Husvrak IV

Liten segelbåt med aktersnurran kvar. Kul men ganska seriöst skoterdyk. Maxdjup 10 meter.

Vrak på sportdykarnivå, maxdjup cirka 30 meter

Bylgia

Vraket efter Ångtorpedbåten HMS Bylgia byggd 1887 på Bergsunds varv i stockholm. Klassades om till vedettbåt 1915 och fick då heta Vedettbåt 12. Togs ur tjänst 1923 och slutade sina dagar som skjutmål 1925 på trälhavet. Hon var utrustad med en Lokomotivångmotor på 460hk gjorde 18,5 knop och vägde 57 ton, hon är 31,5 meter lång och 3,55 meter bred. Maxdjup 23 meter.

Dalarövraket

Ett unikt vrak som ingår i Dalarö Dykpark och bara kan dykas med tillstånd. Tidigare känt som Dalarövraket. Vraket är i mycket gott skick med flera bartsmanskrus synliga, en järnkanon samt lejonfiguren i fören. Det fanns från början sex kanoner på skeppet men fem är bärgade. Sjönk förmodligen på sent 1600-tal. Maxdjup 32 meter.

Duvholmsvraket

Ett äldre lastfartyg i trä, ca 30-35 meter långt. Två lastluckor och en mast. Ett stort akterbygge med möjlighet till penetrering, bland annat finns ett kaklat badrum att se. Hittills oidentifierat. Maxdjup 26 meter

Harm

Stockholmarnas favoritvrak med viss mängd simning för att komma ut till vraket från land. Ej lämpat för ytsim eller dyk med singelflaska då det är mycket båttrafik i området. Lastfartyg som står skrovhelt på botten. Vissa möjligheter för penetration. Sjönk 1969. Maxdjup 18 meter.

Ljusterövraket

Ljusterövraket är ett ännu oidentifierat vrak. En relativt hel träskuta med två master. Det går att simma in i bygget och det finns en del detaljer och prylar att kika på. Ofta dålig sikt.

Petterssonbåten

Enkelt och trevligt dyk på en sk Petterssonbåt. Ett trevligt och relativt enkelt dyk med skrot och porslin runt omkring. Maxdjup 16 meter.

Rikswasan

Regalskeppet Rikswasa, ett svenskt örlogsskepp som förliste 1623 i samband med en brand. Rikswasa var ett flaggskepp i Gustav II Adolfs flotta i början av 1600-talet. Maxdjup 24 meter.

Sappemeer

Sappemeer ligger i fritt vatten och är bojad. Sikten kan vara 15-20 meter vilket gör att man ser stor del av vraket som 50 meter långt. Vraket, som har en kraftig slagsida, är ett lastmotorfartyg i stål med två master som var lastad med singel vid förlisningen 1969. Fartyget kan penetreras både i last-, maskinrum och hytterna. Från fartyget brygga, den översta våningen av överbyggnadens tre, kan man utan problem simma ner i utrymmena under. Maxdjup 23 meter.

Stora Berteln Gumman

Vraket Gumman, fiskebåt av typen öppen snipa. Står kölrätt på botten. Maxdjup 27 meter.

TB 384 MECUM

Pråmfartyg som kolliderade med den finska ångaren Ivalo 1944 och sjönk under bogsering. Mycket trevligt vrak. Bland annat finns en stor ratt, fina lampor mm. På styrbordsidan ligger två stycken livbåtar. Fören går ner i dyn men fortsätter man en bit hittar man den enorma tross som drog pråmen. Maxdjup 35 meter.

Vrak på tekniska djup, 30-50 meter

Fringilla

Motorskonare/torrlastfartyg av stål som står kölrätt på lerbotten. Goda penetreringsmöjligheter. Sjönk 1930. Maxdjup 46 meter.

Harburg

S/S Harburg var ett tyskt lastångfartyg, byggt 1919, på väg från Hamburg till Liljeholmen. Resan över Östersjön hade gått utan problem, men i farleden utanför Lidingö rammades hon i dimman av TM Tinny den 16 februari 1957. Då Tinny var tio gånger så stor som Harburg åsamkades det henne så stor skada att hon sjönk nästan omedelbart. Vid kollisionen med Tinny ska ångpannan ha exploderat och slitit sönder Harburg. Tio personer följde med henne ner i djupet där hon vilar med fören formligen nedborrad i dyn och aktern fritt hängande i öppet vatten där en enorm propeller finns att beskåda. Maxdjup 38 meter.

Karlsö

Vraket efter fiskebåten Karlsö återfanns 2005, där det legat ostört på botten sedan 1968. Hon står kölrätt med mycket av utrustning kvar ombord. Maxdjup 46 meter.

Skraken och Pluto

Skraken sjönk 1964 på väg till Stockholm från Möja. Färjan assisterades då av Pluto men båda fattade eld och sjönk sedermera.Skraken är ett stålvrak, en fd vaxholmsfärja, ca 25 meter lång. Står på kölen med lätt slagsida åt babordsida. En del detaljer finns att se om man simmar utefter styrbordsidan och tittar in genom de hyttfönster som finns. Sjönk 1964. Maxdjup 45 meter.

SS Kul

Ett mycket fint vrak som tyvärr ligger väldigt väderkänsligt. Vraket har slagsida mot babord. Lastat med järnmalm sjönk hon 1950. Maxdjup 42 meter.