Hoppa till innehåll

About…

Dykplattformen drivs av Per Normark Consulting AB och genom ett brett samarbete med ett flertal partners kan vi erbjuda dykare den bästa möjliga utbildning, specialresor, utrustning och andra tjänster.The Dive Platform is managed by Per Normark Consulting AB and thanks to an extensive cooperation with several partners, we offer the best possible training, dive travel, equipment and other services.
Per är GUE T2/C2/CCR-dykare och instruktör för kurserna GUE Cave 1, Fundamentals, DPV 1, Rec 2 (rescue) och Rec 3 (rekreationell trimix) och en av eldsjälarna bakom GUE Sweden. Han har en passion för att utbilda och dela med sig av sina erfarenheter. Per har också ett brinnande intresse för resor till lite annorlunda och spännande dykplatser. Han dyker i alla miljöer, men gillar främst vrak, grottor och gruvor. Per är en aktiv organisatör av och deltagare i flera GUE Swedens projekt som värnar om miljön i våra vatten. Per är baserad i Sverige men reser mycket och gärna för att utbilda och uppleva dykning på olika platser. Per is a GUE T2/C2/CCR-diver and instructor for GUE Cave 1, Fundamentals, DPV 1, Rec 2 (rescue) and Rec 3 (recreational trimix). He is also one of the driving forces behind GUE Sweden. He has a passion for training and sharing his experiences. Per has a strong interest in traveling to dive sites off the beaten track. He dives in all different environments, but prefers wreck diving, caves and mines. Per is an active project manager and participants in GUE Sweden’s different environmental projects. Per is based in Sweden but gladly travels a lot to train and experience diving in different places.