Hoppa till innehåll

Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor Dykplattformen för Per Normark Consulting AB

1. Allmänt 

1.1 Dessa villkor gäller för Dykplattformens försäljning av dykutrustning. Dykplattformen drivs av Per Normark Consulting AB i vilket namn all fakturering också sker.

1.2 Vid försäljning tillämpar Dykplattformen relevant lagstiftning, inklusive lagen om distansavtal.

1.3 Köparen måste vara myndig eller inneha skriftligt tillstånd från målsman.

2. Beställning

2.1 Beställning sker per mail, telefon eller muntligt. En beställning bekräftas av Dykplattformen genom att en specificerad faktura sänds till kunden och av kunden genom betalning av densamma.

3. Leverans 

3.1 Leveransdagen är den dag då vara skickas. Risken för varan övergår till kunden på leveransdagen.

3.2 Dykplattformen skickar normalt varan direkt till kunden om annat inte avtalats. Leveranssätt framgår av fakturan. Leverans sker normalt med DHL till lokalt utlämningsställe.

Kunden betalar frakten inom Sverige enligt följande

0-10 kg – 150SEK

10-20 kg – 250SEK

för större saker 350SEK

Vid beställningar över 5.000SEK står Dykplattformen för frakten. 

4. Förseningar

4.1 Om varan är mer än 30 dagar försenad kan köparen häva köpet genom ett skriftligt meddelande. Återbetalning sker inom 14 dagar.

5. Pris och betalning 

5.1 Priserna som angivs av Dykplattformen är nettopriser inklusive moms men exklusive fraktavgifter. Priset bekräftas i faktura till köparen som i sin tur accepterar priset genom betalningen.

5.2 Om Dykplattformen tvingas ändra priset innan leverans har köparen rätt att häva köpet.

5.3 Betalning av fakturan sker genom banköverföring eller swish innan varan levereras. När betalning skett skickas varan snarast.

6. Ägarförbehåll

6.1 Varorna är Dykplattformens egendom fram till leverans, dvs det moment då de överlämnas till speditör, då ägandet övergår till kunden.

7. Returrätt och reklamationer

7.1 Köparen kan endast returnera vara som lagerförs. Specialbeställningar kan följaktligen inte returneras. Retur får ske inom 14 dagar under förutsättning att varan återlämnas i oskadat och obrukat skick. Innan varan återlämnas ska Dykplattformen meddelas skriftligt (mail). Kostnaden för returen står kunden för. Returfrakten sker på kundens risk.

7.2 Enligt svensk lag kan köparen hävda reklamationsrätt om varan är behäftad med fel. Enligt lag har köparen rätt att reklamera en vara i upp till 3 år. Vid reklamation ersätts kund för eventuella fraktkostnader under förutsättning att produkten är behäftad med fel.

7.3 Köparen har ångerrätt enligt lagen om konsumentskydd vid distansavtal. Varan ska då vara i samma skick som när Dykplattformen skickade den. Varan skall skickas till Dykplattformen med ordersedel och faktura. Om köparen ska utnyttja ångerrätt ska denne kontakta Dykplattformen på info@dykplattformen.se. För mer information se distansavtalslagen.

8. Garanti

8.1 Produkterna levereras med de garantier som tillverkare erbjuder. Inga andra garantier lämnas.

9. Ansvar för fel

9.1 Om varan är befattad med fel ansvarar Dykplattformen för att köparen får en ny vara snarast. Kan detta inte lösas har köparen rätt att häva köpet.

9.2 Detta gäller inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och funktion.

9.3 Dykplattformen ansvar inte för:

a) fel förorsakade av köparen genom användning av varan på därför icke avsett sätt;

b) fel förorsakade genom av köparen gjorda förändringar;

c) köparens försummelse;

d) misskötsel.

9.4 Har köparen anmält fel som Dykplattformen inte är ansvarigt för skall köparen ersätta Dykplattformen för rimliga merkostnader.

10. Ansvarsbegränsning 

10.1 Skadestånd eller ersättningsskyldighet begränsas för Dykplattformen till belopp motsvarande köpeskillingen enligt fakturan.

10.2 Dykplattformen täcker endast direkta omkostnader och förluster.

11. Överlåtelse av avtalet 

11.1 De allmänna villkoren i köpet får inte överlåtas utan den andra partens medgivande.

12. Skiljedom eller tvist

12.1 ARNs rekommendationer gäller vid en eventuell reklamationstvist.