Hoppa till innehåll

GUE Cave 1

GUE Cave 1 är en grundläggande grottdykarkurs. Miljön kräver kräver utbildning och Cave 1 ger dykaren en genomgripande kunskap om dykning i grottor och potentiella faror. Kurser ger dykaren förmågan att planera och genomföra grottdyk på ett säkert och effektivt sätt samtidigt som gasreglerna på Cave 1-nivån säkerställer att man håller sig hyfsat nära entrén i börja.
The GUE Cave 1 class provides an introduction to cave diving. This unique environment requires proper training, and the GUE Cave 1 class provides divers with a thorough understanding of the cave environment as well as the potential dangers associated with cave diving. While the class prepares students to venture into the cave, a conservative approach to gas management ensures that new cave divers stay within a limited distance from the entrance.
GUE cave 1 är en utmärkt klass för den som vill bli grottdykare. Fokus ligger på personliga färdigheter och förmågan att vara en bra teammedlem och ger dykaren möjligheten att dyka säkert efter kurs.
The GUE Cave Level 1 is the ideal training class for aspiring cave divers. It bolsters personal skills and awareness, and it gives divers the required knowledge to go out and enjoy cave diving with their teams.
Kursen genomförs under sex dagar och innehåller teori, torrövningar och dykpraktik. Minst tolv dyk kommer att genomföras för att träna färdigheter under kursen. I kursen ingår även ett simprov och en teoretisk examen. Du kommer att få konkret feedback och förslag under kursen för att utveckla just din dykning. 

Kostnaden för kursen är €1.500 plus GUE registreringsavgift som betalas på GUEs hemsida när du registrerar dig för kursen. Vid registrering för kursen förväntas du betala registreringsavgiften till GUE plus en deposition på €500 som tyvärr inte betalas tillbaka om du tvingas lämna återbud. Förutom detta tillkommer en Facility Fee för gas, lektionssalar, torkrum etc till dykcentret där vi håller kursen. Prislappen för detta varierar på olika platser.

The class takes six days and contains theory, dry runs and in-water practice. We will do at least twelve dives to practise cave diving skills. There is also a swim test and an academic exam. You will receive constructive feedback and suggestions how to develop your own diving during the class.

The price of the class is €1.500 in 2024 plus a registration fee with GUE. When registering for the class, you are expected to pay the registration fee plus a deposit of €500 that is not refundable in case you have to cancel your participation. There is also a Facility Fee to be paid for gas and other dive centre facilities and it depends on the specific dive centre that we will use.
För ytterligare information och anmälan, kontakta mig på per@gue.comFor more information and to sign up, please contact me at per@gue.com

Welcome,

Per